Mobirise Site Generator

Title with Solid Background Color

By John Smith posted July 20, 2016

Nasza  oferta:

Główne cele działalności TWP:
- upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej,
- podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa,
- wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu ustawicznym dorosłych i młodzieży,
- prowadzenie szkół niepublicznych wszystkich szczebli,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
oraz zagrożonych utratą pracy,
- nauczanie języków obcych, wzbogacenie wiedzy o historii, kulturze i języku różnych narodów.