Site Maker

Title with Solid Background Color

By John Smith posted July 20, 2016

Nasza  oferta:

-szkolenia bhp i ppoż dla różnych grup pracowniczych,
-dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla każdej grupy pracowniczej,
-określenie wydatku energetycznego na stanowisku pracy,
-opracowanie zarządzeń, instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących bhp,
-szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej,
-opracowanie programów szkoleń w zakresie bhp i ppoż,
-prowadzenie dochodzenia powypadkowego wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji,
-ocena zagrożeń występujących na stanowisku pracy wyposażonej w monitory ekranowe,
-sporządzenia planów ewakuacyjnych obiektów
-szkolenia sanitarne
Wychodząc na przeciw potrzebom klientów, prowadzimy szkolenia  na zlecenie.