Web Page Generator

Title with Solid Background Color

By John Smith posted July 20, 2016

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 
Oddział Regionalny w Legnicy, 
Rynek 30, 59-220 Legnica

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
 tel./fax (076) 852-48-81     e-mail: twpor@o2.pl
KRS 0000243365 
DWUP – 0202/00079/05
REGON 020157795
NIP 6912254897
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Legnica NR 32 1090 2066 0000 0005 4200 0203