TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ

ODDZIAŁ REGIONALNY w LEGNICY

59-220 LEGNICA, RYNEK 30

Prezes Zarządu Regionalnego – Franciszek Szlapiński

Dyrektor Oddziału Regionalnego – Elżbieta Zdanowicz

O nas

Aktualności

Oferta

Kontakt

 

emblemat z niebieskim polem-aSpołeczne Gimnazjum TWP
w Legnicy

emblemat z niebieskim polem-a

 

 

emblemat z niebieskim polem-aSpołeczne Przedszkole TWP
„Zielony Zakątek” w Legnicy

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

v Wczesne nauczanie

języka angielskiego.

v Wczesne nauczanie

języka niemieckiego.

Pobierz więcej
informacji.pdf

Najbliższe szkolenie GMP/GHP i HACCP odbędzie się w dniach 27-28 października 2016 r. 
o godz. 15:30 w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Legnicy, ul. Rynek 30 (Śledziówki). więcejTowarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP) jest społecznym, pozarządowym stowarzyszeniem oświatowym o zasięgu ogólnopolskim. Może także - w ramach umów międzynarodowych - współpracować z organizacjami i instytucjami oświatowymi poza granicami kraju. Zajmuje się również edukacją dorosłych i prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.

 

Główne cele działalności TWP:

- upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej,

- podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa,

- wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu ustawicznym 

  dorosłych i młodzieży,

- prowadzenie szkół niepublicznych wszystkich szczebli,

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz

  zagrożonych utratą pracy,

- nauczanie języków obcych, wzbogacenie wiedzy o historii, kulturze i języku różnych narodów.